Na een langdurig waterlek dat verborgen bleef, bleken de balken van dit oude plafond aangetast. Na vervanging van de balken werden ook de bepleistering en de mouluren van het plafond aangepakt. Het oude plafond was gemaakt met houten rinkellatjes en bruine kalkmortel. Om hierbij zo goed mogelijk aan te sluiten, werd gekozen voor een pleisterdrager Stucanet. Daarin werd een eenlaagse gipspleister aangebracht.

Er werd een nieuwe mal gemaakt van de bestaande mouluren. De nieuwe mouluren werden ter plaatse op het plafond getrokken omdat er eerder al verschillende herstellinge werden uitgevoerd waardoor de bestaande toestand al lang niet meer recht was. De nieuw getrokken mouluren liepen mee met de staat van de scheve bepleistering waardoor de hestelling onzichtbaar kon worden uitgevoerd.

Plafond beschadigd door zwam tijdens de herstelling, waarbij de houten balken zijn vervangen.

Plafond en mouluren zijn volledig hersteld na schade door zwam.