Bij de renovatie van een keuken werden enkel de oude charmante maatkastjes behouden. Al de rest werd uitgebroken tot op de ruwbouw. Tijdens de pleisterwerken werd er netjes terug tot tegen de kastjes aan gepleisterd en werden de hoeken tussen muren en plafonds rond gezet zoals destijds ook origineel gemaakt was.

De keuken werd voor de renovatie terug in de ruwbouw gezet en staat nu klaar om te pleisteren.

Keukenrenovatie net na de pleisterwerken.