Enkele plafonds uit dit oude gebouw hadden ernstige schade opgelopen door diverse omstandigheden, maar vooral door slijtage. De barsten waren te diep en te fundamenteel. Herstellen was niet meer mogelijk. Er werd gekozen om de volledige bruine kalkmortelbepleistering + de mouluren te verwijderen evenals de houten rinkellatjes. De balkenlaag werd verstevigd en ineens uitgelijnd zodat het nieuwe plafond terug recht kwam te hangen.

Door de erfgoeddienst van de stad werd aangegeven dat er terug met een pleistermortel op basis van kalk gewerkt moest worden, geen gewone gips. Zowel voor het plafond als voor de mouluren. In overleg tussen albarius, de pachter van het huis en de erfgoeddienst werd gekozen om te werken met Rotkalk van Knauf, en dit geplaatst op een pleisterdrager van steengaas. Geen voor de handliggende combinatie, maar niet onmogelijk.

Daar de moulure elders terug kwam, was het mogelijk om een exacte kopie te maken van hetgeen er vroeger had gehangen.

Het Knauf Rotkalk systeem is een tweelaagse bepleistering die werd gebruikt voor zowel het horizontale vlak van het plafond als voor de moulure, en ook voor het bekleden van een moederbalk. Hierdoor werd de moulure ook op dezelfde wijze getrokken als destijds. De eerste laag blind getrokken en een witte afwerklaag daarover. Daarnaast werden er nog enkele kleine herstellingen uitgevoerd.

Oude roostering uit zeventiende eeuws pand staat klaar om te pleisteren met kalkmortel.

Plafond, mouluren en moederbalk in zeventiende eeuws pand opnieuw afgewerkt met kalkmortelbepleistering