Hermaken van plafonds met mouluren in een 17°eeuws pand.

Gerestaureerd plafond met mouluren in kalkmortel.

Tijdens de volledige renovatie van een 17°eeuws pand werden enkele plafonds met mouluren helemaal hermaakt door albarius. Met respect voor het verleden.

Enkele plafonds uit dit oude gebouw hadden ernstige schade opgelopen door diverse omstandigheden, maar vooral door slijtage. De barsten waren te diep en te fundamenteel. Herstellen was niet meer mogelijk. Er werd gekozen om de volledige bruine kalkmortelbepleistering + de mouluren te verwijderen evenals de houten rinkellatjes. De balkenlaag werd verstevigd en ineens uitgelijnd zodat het nieuwe plafond terug recht kwam te hangen.

Door de erfgoeddienst van de stad werd aangegeven dat er terug met een pleistermortel op basis van kalk gewerkt moest worden, geen gewone gips. Zowel voor het plafond als voor de mouluren. In overleg tussen albarius, de pachter van het huis en de erfgoeddienst werd gekozen om te werken met Rotkalk van Knauf, en dit geplaatst op een pleisterdrager van steengaas. Geen voor de hand liggende combinatie, maar niet onmogelijk.

Daar dezelfde moulure ook elders in de woning terug kwam, was het mogelijk om een exacte kopie te maken van hetgeen er vroeger had gehangen.

Het Knauf Rotkalk systeem is een tweelaagse bepleistering op basis van kalk zoals vroeger. We gebruikten het in dit restauratieproject voor zowel het horizontale vlak van het plafond als voor de moulure, en ook voor het bekleden van een moederbalk. Hierdoor werd de moulure ook op dezelfde wijze getrokken als destijds. De eerste laag blind getrokken en een witte afwerklaag daarover. Daarnaast werden er nog enkele kleine herstellingen uitgevoerd.

Moederbalk en roostering in 17e eeuws pand. Klaar om terug te bepleisteren met kalkmortel in een renovatie.

Restauratie van een 17e eeuws plafond met kalkmortel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *