Bij de renovatie & uitbreiding van dit huis werd er een verdieping bijgezet op het bestaande platte dak. Albarius verzorgde de bepleistering van de muren en de plafonds. Daar de plafonds bestonden uit een houten roostering, werd een pleisterdrager Stucanet-60 geplaatst, waarin de pleister werd aangebracht. Omdat het nieuwe en het oude metselwerk hier en daar niet volledig uitkwam, werd plaatselijk een dikke laag gips voorzien.

Oude muren en roostering die geplafonneerd moeten worden in woninguitbreiding & renovatie.

Woninguitbreiding & renovatie na de plafonnering.