Plafonneren van woninguitbreiding.

Detailfoto van plafonneringswerken in een woninguitbreiding.

Bij de uitbreiding & renovatie van deze woning werd een verdieping bijgebouwd op het bestaande platte dak.

Albarius verzorgde de plafonnering van de muren en de plafonds. De muren waren sterk verweerd omdat ze altijd als buitenmuur hadden bestaan. Andere muren waren dan weer gecementeerd. Hierdoor dienden aanzienlijke voorbereidingswerken te gebeuren als grondig afschuren om alle losse stukken en vuil te verwijderen. Daarna grondig ontstoffen en aanbrengen van een fixeerlaag om de gips goed te laten aanpakken op de ondergrond. Hier en daar was ook een stuk nieuw metselwerk gedaan bovenop het oude, dit om het nieuwe bouwvolume te kunnen maken. Dat maakte dat er op sommige plaatsen een dikke laag gips geplaatst moest worden vanwegen de de grote onregelmatigheden in de totaliteit van het metselwerk.

De plafonds bestonden uit een houten balkenlaag, daarover werd een pleisterdrager Stucanet-60 geplaatst. In die stucanet werd de pleister aangebracht.. Omdat het nieuwe en het oude metselwerk hier en daar niet volledig uitkwam, werd plaatselijk een dikke laag gips voorzien.

Oude buitenmuren en nieuwe balkenlaag in een woninguitbreiding staan klaar om geplafonneerd te worden

Pas geplafoneerde woninguitbreiding die werd toegevoegd op het platte dak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *