Aansprakelijkheid van de stukadoor.

Barst in een gepleisterde muur van de traphal.

Wat is de aansprakelijkheid van de stukadoor bij de pleisterwerken in uw woning? Wat valt er wel en niet onder de waarborg?

Waarborg versus aansprakelijkheid.

Er zijn verschillende waarborgen en aansprakelijkheden en er zijn verschillende zaken die spelen. Helaas wordt het merendeel van de tijd een heleboel dingen op een hoopje gegooid wat niet echt bijdraagt tot duidelijkheid. We zetten in dit artikel enkele dingen voor u op een rij.

Er is de tienjarige aansprakelijkheid, er zijn de verborgen gebreken en er zijn de zichtbare gebreken. Er is de waarborg op de uitgevoerde werken, er is de aansprakelijkheid van de leverancier op de gebruikte materialen. maar er is ook de informatieplicht van de stukadoor om u te wijzen op zwakke plaatsen of potentiële problemen of om u duidelijk te maken dat uw wensen niet naar behoren kunnen uitgevoerd worden met een bepaalde techniek of een bepaald produkt. Er zijn ook de aansprakelijkheden van de bouwheer zelf.

Zichtbare en onzichtbare gebreken.

Die zichtbare gebreken, die zijn de eenvoudigste: de stukadoor is nog bezig of heeft juist gedaan en u ziet iets dat kapot is of u merkt een scheurtje of een bult op. U kan het gewoon – mondeling of schriftelijk – melden aan uw stukadoor en samen een oplossing zoeken of afspreken.

De onzichtbare gebreken, die zijn natuurlijk iets moeilijker. Er is een fout gebeurt, maar ze zit mee in de dikte van de pleisterlaag en u kan ze niet zien. Het is pas na verloop van tijd dat de fout zich openbaart (als dat al gebeurt) door bijvoorbeeld een barst, loskomen van pleisterwerk, verkleuringen, roestplekken,… Soms pas weken of maanden nadat de stukadoor bij u vertrokken is, helaas soms ook pas als u al geschilderd heeft. En heel soms komt een fout pas te voorschijn na jaren naar aanleiding van bvb een waterlek. En dan?

In de praktijk.

Hou er rekening mee dat in sommige oude gebouwen de muren zelf zodanig scheef staan, dat binnen de normale uitvoering van pleisterweken de muren niet recht gemaakt zullen kunnen worden. Een goede stukadoor zal dit op voorhand met u bespreken om dan samen met u naar een gepaste oplossing te zoeken. Om muren recht te maken binnen een normaal prijsbestek, moet dit kunnen gebeuren met een pleisterdikte van maximum 1,5 cm. Als de muren schever staan dan dat (wat in oude gebouwen wel eens het geval is), zal u zich binnen de normale prijs moeten tevreden stellen met scheve bepleistering, of anders zal de stukadoor er meer gips moeten aanhangen en meer werk aan hebben en dan zal het iets meer kosten.

Hoe goed de stukadoor ook zijn best doet en mooie dingen realiseert in uw huis, is er misschien een probleem met één van zijn verwerkte materialen. Uw eerste aanspreekpunt blijft altijd de stukadoor, die zal dat dan moeten aankaarten en verhalen op de leverancier en de producent. Bijvoorbeeld een aantal jaren geleden is er ongelukkiglijk een partij metalen hoekprofielen op de markt gekomen waarvan de galvanisé beschermlaag loskwam en alles begon te roesten.

10 jarige aansprakelijkheid.

Laten we eerst duidelijk stellen dat binnenbepleistering op zich niet mee onder de tienjarige aansprakelijkheid valt. Deze laatste gaat over de stabiliteit en de waterdichtheid van het gebouw. De vraag die hierin gesteld moet worden is: Brengt dit probleem de stabiliteit of de waterdichtheid van mijn gebouw in gevaar? Als het antwoord nee is, dan valt het niet onder de tienjarige aansprakelijkheid, maar onder de verborgen gebreken.

Het is een grote misvatting die leeft dat de binnenafwerking ook mee onder de tienjarige aansprakelijkheid zou vallen. Hoeveel waarborg is er dan? Dat bepaalt in principe elke aannemer zelf in eer en geweten. Omdat een huis zich het eerste jaar nog moet zetten is een waarborg van 12 tot 24 maanden een redelijke termijn voor pleisterwerken. Dat moet dan wel met zoveel woorden mee op de overeenkomst staan, zowel voor materialen, werkuren en verplaatsingen. Indien er helemaal niets op uw aannemingsovereenkomst staat in verband met waarborgtermijnen dan loopt de termijn voor de verborgen gebreken in principe gelijk met de termijn van de tienjarige aansprakelijkheid. Ook 10 jaar dus.

Schadevergoeding.

Heeft u automatisch recht op een schadevergoeding als zich binnen die termijn een probleem zou voordoen? Neen, dat zou te kort door de bocht zijn. Stel na een aantal jaren wil u opnieuw uw huis schilderen en u merkt wat barsten op, dan zou de stukadoor dit onder zijn waarborg moeten komen plamuren. Indien u binnen de waarborgperiode voor verborgen gebreken (wat ze ook moge zijn) meent recht te hebben op een schadevergoeding, dan moet er eerst een fout zijn gebeurd uit hoofde van de stukadoor. Dan mag u geen vermoeden van een fout hebben, dan zal u eerst zelf die fout van de stukadoor moeten bewijzen.

Bijvoorbeeld er is een barst boven de betonnen balk van de raam en u denkt dat er geen wapening inzit, die er wel degelijk zou moeten inzitten. U kapt dit stuk uit en er zit wel een wapening in, dan is er geen fout van de stukadoor. Er zit geen wapening in, dan kan het wel de schuld van de stukadoor zijn. Maar u kan niet aan de stukadoor vragen om daar eens een stuk te komen uitkappen.

In dit kader moet ook opgemerkt worden dat bij de verborgen gebreken er iets bestaat als “schadebeperkingsplicht”. Dat wil zeggen dat de bouwheer/eigenaar de plicht heeft om de schade zoveel mogelijk te beperken. In de praktijk komt dat er op neer dat gebreken zo snel mogelijk na ontdekking gemeld moeten worden, en dat is een kwestie van slechts enkele dagen tot hooguit een week. U kan niet een barst enkele maanden of een jaar laten aanslepen en dan contact nemen met uw stukadoor.

Kwaliteit van het uitgevoerde werk.

En hoe zit het eigenlijk met de kwaliteit van het uitgevoerde werk zelf? Als de muren niet recht zijn, of allemaal strepen en krassen in de muren? Dit kan afgetoetst worden aan de technische voorlichtingen van het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Comité voor het Bouwbedrijf). Er zijn door het WTCB enkele voorlichtingen, aanbevelingen gedaan met betrekking tot de goede uitvoering van pleisterwerken en die staan beschreven in de “TV 199: Binnenbepleisteringen. Deel 1.” en “TV 201 Binnenbepleisteringen. Deel 2 : Uitvoering” Dit zijn zeer realistische kwaliteitseisen die in principe elke stukadoor zou moeten kunnen halen. Er zijn hierin ook 2 soorten uitvoeringen beschreven; de standaardafwerking en de kwaliteitsafwerking. De kwaliteitsafwerking legt de lat veel hoger, maar daar is ook meer werk aan en zal dus ook iets duurder zijn. Als er op voorhand geen afspraken zijn gemaakt hierover, dan zal de stukadoor automatisch altijd de standaarduitvoering aan u leveren.

Juridisch.

Ondanks dat de voorlichtingen van het WTCB, ‘slechts’ voorlichtingen zijn die niet juridisch afdwingbaar zijn, zijn ze toch door iedereen binnen de bouwsector gekend en algemeen aanvaard (en ook binnen de rechtspraak wordt er naar gerefereerd. Desondanks zijn ze niet juridisch afdwingbaar en heeft de rechter hierin altijd het laatste woord).

Goed huisvaderschap.

Zolang de stukadoor bezig is in uw huis, is en blijft hij verantwoordelijk voor wat er gebeurt met de pleisterlaag. Afschermen tegen de regen als het huis nog niet helemaal dichtstaat, voor een goede verluchting zorgen, in de winter de werken beschermen tegen vorst.. Allemaal zijn werk en zijn zorg. Totdat de werken ten einde lopen en hij vertrekt, dan stopt zijn verantwoordelijk hiervoor en gaat die verantwoordelijkheid over op u, bouwheer / eigenaar, en zal u als goede huisvader/huismoeder zorg moeten dragen voor het verdere goede verloop. In de praktijk zal uw stukadoor u hiervoor een aantal tips of raadgevingen meegeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *